Vegavizyon Reklamcılık Sanayi ve Limited Şirketi Odoo Sürümü 15.0+e

Hakkında bilgisi Vegavizyon Reklamcılık Sanayi ve Limited Şirketi Odoo, örneği Açık Kaynak ERP.

Yüklü Uygulamalar

Picking Package Report
odoo app will print picking Package Report, picking package report, packaging report, multiple package report, package report for picking
Fixed Header Kanban View
Set Fix Header Kanban, Set Permanent Header Kanban, Web Sticky Header Kanban, Freeze Header Kanban, Set Fix Header, Set Permanent Header, Web Sticky Header, Freeze Header, Set Fix Header in Kanban, Set Permanent Header in Kanban, New Design Kanban View, New Style Kanban View, Web Responsive Kanban View, Advanced Kanban View, Odoo Kanban Odoo, Design Card View, Style Card, Responsive Card, Advanced Card Advanced, Advance Kanban Advance, Odoo Backend Kanban, Employee Kanban View, Employee KanbanView, Employee Card View, Advanced Employee CardView, All in one Web Sticky Header, Employees Kanban View, Employees KanbanView, Employees Card View, Advanced Employees CardView, Employee Navigator Kanban, Contact Kanban View, Advanced Contact KanbanView, Contact Card View, Advanced Contact CardView, Fixed Header Frozen Card, Contacts Kanban View, Advanced Contacts KanbanView, Contacts Card View, Advanced Contacts CardView, Dynamic Kanban View, Partner Kanban View, Advanced Partner KanbanView, Partner Card View, Advanced Partner CardView, All in one Freeze Header, Partners Kanban View, Advanced Partners KanbanView, Partners Card View, Advanced Partners CardView, All in one Dynamic View, Customer Kanban View, Advanced Customer KanbanView, Customer Card View, Advanced Customer CardView, All in one Kanban, Customers Kanban View, Advanced Customers KanbanView, Customers Card View, Advanced Customers CardView, All in one Card, HR Kanban View, Advanced HR KanbanView, HR Card View, Advanced HR CardView, Kanban View, KanbanView, Dynamic View, Elegant Kanban Employees Kanban, Elegant Card Employees Card, Elegant CardView Employees CardView, All in one Sticky View, Web Sticky Header in Kanban, Freeze Header in Kanban, Set Fix Kanban Header, Set Permanent Kanban Header, Beautifu Kanban, Web Sticky Kanban Header, Freeze Kanban Header, All in one Fix Header, All in one Permanent Header, Frozen Header Kanban
Fixed Header List View
Set Fix Header List, Set Fix Header Tree, Set Permanent Header List, Web Sticky Header List, Freeze Header List, Set Fix Header, Set Permanent Header, Web Sticky Header, Freeze Header, Set Fix Header in List, Set Permanent Header in List, Web Sticky Header in List, Freeze Header in List, Set Fix List Header, Set Permanent List Header, Web Sticky List Header, Freeze List Header, All in one Fix Header, All in one Permanent Header, All in one Web Sticky Header List, Frozen Header Frozen, All in one Freeze Header List, All in one Sticky Tree Header, All in one Sticky List Header, All ine One Sticky View List, List View Manager ListView Manager, Sticky Tree View Fixed Tree View, All in one Tree View, Fix List Header Table, Fixed Table Header,
Vegavizyon Extensions
Satış
Tekliflerden faturalara
Faturalama
Faturalar ve Ödemeler
Websitesi
Kurumsal web sitesi oluşturucu
Stok
Stok ve lojistik faaliyetlerinizi yönetin
Muhasebe
Finansal ve analitik muhasebeyi yönetme
Satınalma
Satınalma siparişleri, ihaleler ve anlaşmalar
Proje
Projelerinizi organize edin ve planlayın
Üretim
Üretim Emirleri & Ürün Ağaçları
Zaman Çizelgeleri
Zaman Çizelgesi Onayı ve Grid Görünümü
Studio
Odoo uygulamalarınızı oluşturun ve özelleştirin
Documents
Document management
İzinler
Zaman aşımı ayırma ve zaman aşımı isteklerini izleme
Personeller
Çalışan bilgilerini merkezileştirin
Gantt View PRO (Enterprise)
Manage and visualise your projects with the fastest Gantt chart on the web.
Custom Product Labels
Print custom product labels with barcode | Barcode Product Label
Odoo Product Label Builder
Product Barcode Label Building and Printing | Professional Tool to Print Labels | Barcode Product Label Builder | Product Label Designer | Sticker Label Maker | Dymo Label Maker | Barcode Label Generator | Direct Print
Bakım
Ekipmanı izleyin ve bakım taleplerini yönetin
Multi Level BoM Stock
By Using this module PDF report will be Generated With Multi BOMS and show the stock available in the Multi source location for multiple product variants in two ways.Multi level BOM and Top level BOM.
Pdf Print Preview
Preview and print PDF report in your browser | Pdf direct preview | Print without Download | Quick printer | Easily to print report | Without download PDF File | Preview without Download | Preview report | Preview pdf | Odoo direct print | pdf preview | report Preview | PDF Viewer | report Viewer | PDF
Product Purchase History
You can see purchase history of products in product, variant and puchase order line views
Merge Invoices
Merge Invoice App, Combine Credit Note Module, Append Debit Note Application, Merge Vendor Bills, Merge invoices, merge bills, merge accounting Odoo
Sale Order Internal Reference Remove from Description
Sale Order Remove Internal Reference No App, Remove Sale Order Product Code Module, Delete SO Internal Reference No Description, Remove Sales Internal Reference No From Description Odoo
Cancel Stock Picking (Delivery Order) & Reset to Draft
delivery order cancel cancel picking delivery cancel reverse delivery picking order cancel Stock cancel reverse accounting Picking Cancel Cancel Order Cancel Picking Cancel Delivery Delivery Cancel Cancel Receipts Receipt Cancel Cancel Order Cancel shipment reverse picking stock picking cancel in odoo shipment cancel stock picking cancel Cancel Delivery Order Cancel Outgoing picking Cancel Incoming Picking Reset Stock Move/Picking Cancel move reset move return move Reset Delivery Order reverse Delivery Order Return Delivery Order return picking return delivery reverse move stock cancel return stock stock return Stock Picking Cancel Stock Picking cancel and Reverse cancel accounting entries reverse stock stock reverse reverse stock entries stock entry reverse return stock entry stock entry return reset to draft reset picking reset to draft incoming shipment reset to draft delivery order reset incoming shipment reset delivery order reset picking/delivery reset picking stock return stock return to warehouse stock return to location stock return to stock location product return product return to warehouse product return to stock warehouse product return to stock location item return item return to warehouse item return to stock warehouse item return to stock location reset validate delivery reset validate delivery order reset validate incoming shipment reset validate picking reset validated picking reset validated delivery reset validated incoming shipment cancel validate delivery cancel validate delivery order cancel validate incoming shipment cancel validate picking cancel validated picking cancel validated delivery cancel validated incoming shipment cancel transfered delivery cancel transfered delivery order cancel transfered incoming shipment cancel transfered picking cancel transfer picking cancel transfer delivery cancel transfer incoming shipment reset transfered delivery reset transfered delivery order reset transfered incoming shipment reset transfered picking reset transfer picking reset transfer delivery reset transfer incoming shipment return transfered delivery return transfered delivery order return transfered incoming shipment return transfered picking return transfer picking return transfer delivery Return transfer incoming shipment return validate delivery return validate delivery order return validate incoming shipment return validate picking return validated picking return validated delivery return validated incoming shipment Reset to Draft Reset Picking Reset to Draft Incoming shipment Reset to Draft Delivery Order Reset Incoming shipment Reset Delivery Order Reset Picking/Delivery Reset Picking picking reset reset to new cancel done stock cancel done picking
Reset Stock Inventory Moves
Reset Move | Delete Move | Balance Inventory | Cancel Move | Cancel Inventory | Reset Stock Move | Delete Stock Move | Cancel Stock Move
Sign
Send documents to sign online and handle filled copies
Kalite
Ürünlerinizin kalitesini kontrol edin
Planlama
Çalışanlarınızın programını yönetin
Mesajlaşma
Sohbet, posta ağ geçidi ve özel kanallar
Kontaklar
Adres defterinizi merkezileştirin
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)
Ürünler, ürün ağaçları ve rotalardaki mühendislik değişikliği siparişlerini yönetin
Takvim
Çalışanların toplantılarını planlama
Appraisals
Assess your employees
Surveys
Create surveys and analyze answers
Attendances
Track employee attendance
Barkod
Lojistik işlemlerini işlemek için barkod tarayıcıları kullanma
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Employee Contracts

Yüklü Yerelleştirmeler / Hesap Grafikleri

Türkiye - Muhasebe
Turkey Base Extensions
Includes Turkey Base Extensions